Make your own free website on Tripod.com

網頁空間速度測試

圖片測試

   

   

   

   

以上所有圖合共加埋 48.8KB

 

下載測試

ATimer.exe (426KB)

這個很好空呢,真係又可以測試又可下載此好野!
這個軟體是可以把你試用限期已到的軟體能再用的!
唔識用既話請問我吧!